paragraf

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego

Poniżej zamieszczamy informację i dokumenty dotyczące zaproszenia do składania ofert na realizację zamówienia publicznego w zakresie:
Świadczenia usług zapewniających schronienie w postaci tymczasowego miejsca dla osób bezdomnych..