Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

40745

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance zawiadamia, że w dniach: 28, 29 i 30 września 2016 r. w godzinach od 1300 do 1500 w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Kościelnej w Biskupicach będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łubiance
Janusz Brzoska