paragraf

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o rozeznanie rynku na zadanie „Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, routera do internetu, 3 szt. zestawów komputerowych na potrzeby projektu pt. „Klub Młodzieżowy w Gminie Łubianka”. Szczegóły w załączniku.

IMG_20170724_124820

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Klub Młodzieżowy w Gminie Łubianka” Gmina Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza nabór na wolne stanowisko „Osoba Prowadząca Klub Młodzieżowy” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance. Szczegóły w załączniku.

paragraf

Protokół z postępowania – wybór oferty

Poniżej zamieszczamy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o rozeznanie rynku na zadanie pn. Dostawa materiałów papierniczych, biurowych, plastycznych oraz instrumentów muzycznych na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.