Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance zawiadamia, że w dniach:

  • 13.03.2017 r. w godzinach od 13:00 do 16:00
  • 14.03.2017 r. w godzinach od 10:30 do 14:40

w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Kościelnej w Biskupicach będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w marcu 2017 roku

Informujemy, że dnia 14 marca 2017 roku zostaną wykonane przelewy świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”. Z kolei gotówkowa wypłata tych świadczeń, w Banku Spółdzielczym O/Łubianka w godzinach 11.30 – 16.30, będzie możliwa dnia 15 marca 2017 roku.

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance zawiadamia, że w dniach:

  • 14.02.2017 r. w godzinach od 12:00 do 16:00
  • 16.02.2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00

w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Kościelnej w Biskupicach będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.