senior-plus-logo

Rządowy Program Wieloletni „ Senior+” – na lata 2021-2025 Edycja 2024 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Gmina Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance realizuje ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Rządowy Program Wieloletni „Senior+”– na lata 2021-2025 Edycja 2024 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Program dofinansowywany jest ze środków  finansowych budżetu Państwa w wysokości 123 840,00 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA  wynosi 247 680,00 zł.

DOBRY START

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w […]

ŻYWNOŚĆ

Wydawanie żywności z Programu FEPŻ (Caritas)

Informujemy, że wydawanie żywności z Programu FEPŻ (Caritas) odbędzie się dnia 02.08.2024 w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie Caritas w Chełmży, ul. Polna 20. Przypominamy, że żywność wydaje się osobie skierowanej po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub osobie upoważnionej po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (druk upoważnienia do odbioru w GOPS) .