WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU CZERWCU 2023

W miesiącu czerwcu  2023r. zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach: 26- 27 czerwiec– świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 27-28 czerwiec– świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, opiekuńcze świadczenia rodzinne, 28-29 czerwiec– świadczenia z pomocy społecznej.

Plakat Akademia rozwoju 2

Bezpłatny projekt „Zawodowy krok do przodu”

Projekt „Zawodowy krok do przodu” skierowanym do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które ukończyły 18 rok życia i są z terenu powiatu toruńskiego lub aleksandrowskiego. W ramach projektu odbędą się: – warsztaty umiejętności komunikacyjnych – warsztaty z psychologiem – doradztwo zawodowe – warsztaty zawodowe – warsztaty „Jak założyć własną firmę?”

pomoc żywnosciowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

W dniu 15 maja 2023 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% […]