paragraf

Protokół z postępowania

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o rozeznanie rynku na zadanie pn.„Zakup usług porad prawnych dla Uczestników Projektu i ich opiekunów w ramach projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

paragraf

Protokół z otwarcia ofert

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o rozeznanie rynku na zadanie pn. „Zakup usług porad prawnych dla Uczestników Projektu i ich opiekunów w ramach projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.