nowy okres zasiłkowy

Zachęcamy do złożenia wniosku na zasiłek rodzinny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że od 01.08.2022 r. można będzie składać wnioski na nowy okres świadczeniowy – świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Wnioski o przyznanie ww. świadczeń przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w […]

bachotek

EDUKACYJNY WYJAZD ZORGANIZOWANY PRZEZ GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii, działająca przy Urzędzie Gminy w Łubiance, współfinansowała wycieczkę dla dzieci ze szkół podstawowych w naszej Gminie. Dwudniowy wyjazd do Bachotka w dniach 6-7 lipca urozmaicony został licznymi zajęciami edukacyjnymi przede wszystkim z dziedziny profilaktyki uzależnień.

500

ŚWIADCZENIE 500+

Szanowni Państwo, ponownie przypominamy, że w przypadku, gdy wniosek na nowy okres świadczeniowy został złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2022 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski, które wpłyną do ZUS po dniu 30.06.2022r. będą rozpatrywane dopiero od miesiąca, w którym […]

300+

ŚWIADCZENIE DOBRY START

Przypominamy, że od 01.07.2022r. mogą Państwo składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start