paragraf

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o rozeznanie rynku na zadanie pn. Dostawa materiałów papierniczych, biurowych, plastycznych oraz instrumentów muzycznych na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

IMG_20170724_124820

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance, ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka. Stanowisko pracy: Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance – 1 etat, od dnia 05.11.2018 r. Szczegóły w załączniku.