asystent

Rządowy Program „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023

Rządowy Program „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizowany przez Gminę Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance  ze środków  finansowych  z funduszu celowego w wysokości 25 872,00 zł.  ( całkowita wartość zadania 26 386,00 zł.) w ramach Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.