Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance zawiadamia, że w dniach od 29.11.2016 r. do 02.12.2016 r. w godzinach od 14 do 15 w Świetlicy Wiejskiej, przy ul. Kościelnej w Biskupicach, będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej – listopad 2016

1) zasiłki: stałe, celowe, celowe z dożywiania, okresowe: 24.11.2016 r. – przelewy, 25.11.2016 r. – wypłata gotówkowa w Banku Spółdzielczym w Łubiance, ul. Wrzosowa 1 w godz. 11:30-16:30

2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 29.11.2016 r. – przelewy, 25.11.2016 r. – wypłata gotówkowa w Banku Spółdzielczym w Łubiance, ul. Wrzosowa 1 w godz. 11:30-16:30

3) świadczenia rodzinne: 25.11.2016 r. i 29.11.2016 – przelewy, 25.11.2016 r. – wypłata gotówkowa w Banku Spółdzielczym w Łubiance, ul. Wrzosowa 1 w godz. 11:30-16:30

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych 500+ w listopadzie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych 500+ w listopadzie 2016 r. będzie realizowana w dniach:

1) 18.11.2016 r. przelewy

2) 21.11.2016 r. gotówka w Banku Spółdzielczym w Łubiance w godzinach od 11.30 do 16.30

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2016 r. w godzinach od 12 do 15.40 w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Kościelnej w Biskupicach będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.