zasiłki rodzinne

Wypłaty świadczeń w listopadzie 2023

W miesiącu listopadzie 2023r. zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach: 23-24  listopada – świadczenia z pomocy społecznej, 24-25 listopada – fundusz alimentacyjny, 28-29 listopada – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie i opiekuńcze.