aJ9orHWrnlHY3KDhiZuk,grafy Dobry Sart-01

Świadczenie „Dobry start” dla uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł, w związku z rozpoczęciem  roku szkolnego – na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

paragraf

Protokół z postępowania

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o rozeznanie rynku na zadanie pn. „Zakup i dostawa środków do pielęgnacji i higieny ciała na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.