ŻYWNOŚĆ

Wydawanie żywności z Programu FEPŻ (Caritas)

Informujemy, że wydawanie żywności z Programu FEPŻ (Caritas) odbędzie się dnia 02.08.2024 w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie Caritas w Chełmży, ul. Polna 20. Przypominamy, że żywność wydaje się osobie skierowanej po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub osobie upoważnionej po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (druk upoważnienia do odbioru w GOPS) .

800 +

Program „Rodzina 800+”

Przypominamy, że w przypadku, gdy wniosek na nowy okres świadczeniowy został złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025r. Wnioski, które wpłyną do ZUS po dniu 30.06.2024r. będą rozpatrywane dopiero od miesiąca, w którym zostaną złożone. Więcej informacji […]

trzy stokrotki

Projekt „Trzy Stokrotki – program reintegracji w ramach Centrum Integracji Społecznej”

Okres realizacji 01.03.2024 r.   –  31.03.2025 r. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna realizację Zadania Nr 2  projektu  pn. „Trzy Stokrotki – program reintegracji w ramach Centrum Integracji Społecznej”. Liderem projektu jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z  Gminą Miasta Torunia reprezentowaną przez Miejski Ośrodek  Pomocy Rodzinie w Toruniu  i Powiatowy  Urząd  Pracy […]

Kujawsko-pomorska Niebieska Linia-grafika

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Informujemy, że w ramach projektu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom nowy numer telefonu 503 101 201. Pod wskazanym numerem pracownik Biura w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego będzie udzielał porad prawnych oraz informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.