123

Dystrybucja żywności w ramach programu FEAD

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej będzie wydawać, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, paczki żywnościowe dla potrzebujących zakwalifikowanych GOPS w Łubiance. Paczki będą wydawane w piątek 1 czerwca w godz. 9-14 w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w […]

pieniadze

Kwietniowa wypłata świadczeń

Informujemy, że wypłaty świadczenia wychowawczego i świadczeń z pomocy społecznej zostaną wykonane w środę 17.04.2019 r. zarówno w formie gotówkowej (od godz. 11.30 w Banku Spółdzielczym w Łubiance), jak i przelewu bankowego.