Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu nr GOPS.271.18.2018

zmiana terminu składania ofert Do POSTĘPOWANIA nr GOPS.271.18.2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W OPARCIU O ROZEZNANIE RYNKU na zadanie pn. Dostawa materiałów papierniczych, biurowych, plastycznych oraz instrumentów muzycznych na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”. W związku z brakiem określenia jednostki miary oraz ilości w zał. nr 1 poz. 54 Kastaniety […]

IMG_20170724_124820

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance, ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka. Stanowisko pracy: Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance – 1 etat, od dnia 05.11.2018 r. Szczegóły w załączniku.