IMG_20170724_124820

Rusza projekt „Lepsza praca lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna Projekt pt. „Lepsza praca lepsze jutro”, realizowany przez Gminę Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.