IMG_20170724_124820

Klauzula informacyjna

Poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

aJ9orHWrnlHY3KDhiZuk,grafy Dobry Sart-01

Świadczenie „Dobry start” dla uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł, w związku z rozpoczęciem  roku szkolnego – na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.