korona5

Nasza pomoc w dobie pandemii

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance przypomina, że osoby potrzebujące pomocy w zrobieniu zakupów czy też w innych pilnych sprawach, w szczególności osoby starsze, samotne i niepełnosprawne nie mogące liczyć na pomoc sąsiadów, znajomych czy rodziny, zachęcamy do kontaktu z pracownikami GOPS w Łubiance w godz. pracy ośrodka pod […]

IMG_20170724_124820

Nasz nowy projekt: Lepsza praca lepsze jutro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna Projekt pt. „Lepsza praca lepsze jutro”, realizowany przez Gminę Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.