Formularze do pobrania

WNIOSKI

 

OŚWIADCZENIA

 

POZOSTAŁE

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

DZIENNY DOM POBYTU W GMINIE ŁUBIANKA

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie o dochodach osoby samotnej
 5. Oświadczenie o dochodach w rodzinie
 6. Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego (2)
 7. Oświadczenie o doświadczeniu wykluczenia społecznego (2)
 8. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia……
 9. Oświadczenie o wieku
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych os.
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku