Formularze do pobrania

WNIOSKI

 

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Załączniki do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

      2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (cz. 1)

          Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (cz. 2)

Załączniki do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

      3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

      4. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

      5.  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

      6. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

      7. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego cz.1

          Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego cz.2

Załączniki do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

      8. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – osoba dorosła

      9. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- dziecko

     10. Wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

     11. Zaświadczenie SUO dla osoby dorosłej

     12. Zaświadczenie SUO dla dziecka

     13. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020 (cz. 1)

           Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (cz. 2)

     15. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego cz.1

           Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego cz.2

    16. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

    17. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

          Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego- załączniki

 Oświadczenie złożone na wniosek strony

POZOSTAŁE

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 2. Klauzula Informacyjna ogólna GOPS w Łubiance

 

DZIENNY DOM POBYTU W GMINIE ŁUBIANKA

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie o dochodach osoby samotnej
 5. Oświadczenie o dochodach w rodzinie
 6. Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego (2)
 7. Oświadczenie o doświadczeniu wykluczenia społecznego (2)
 8. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia……
 9. Oświadczenie o wieku
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych os.
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku