paragraf

Protokół z postępowania

Poniżej zamieszczamy protokół z postępowania o o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na zadanie „Świadczenia usług zapewniających schronienie w postaci tymczasowego miejsca dla osób bezdomnych.”

paragraf

Informacja z otwarcia ofert

Poniżej zamieszczamy informację z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance.”

paragraf

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance. Szczegóły w załączniku.