asystent

Rządowy Program „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024

           Rządowy Program „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizowany przez Gminę Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance  ze środków  finansowych  z funduszu celowego w wysokości 57 576,96 zł.  ( całkowita wartość zadania 57 576,96 zł.) w ramach Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Data podpisania umowy: […]

asystent oosbisty osoby niepełnosprawnej

Rządowy Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2024”

                W związku z otrzymaniem środków z  Funduszu Solidarnościowego, Gmina Łubianka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance realizuje Rządowy Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2024” Wartość dofinansowania wynosi  44 510,76 zł ( czterdzieści cztery tysiące pięćset dziesięć złotych i siedemdziesiąt sześć  groszy), całkowita wartość zadania wynosi:  44 510,76zł (czterdzieści […]