stypendia szkolne

Zachęcamy do złożenia wniosku na stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że od 01.09.2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2022/2023. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosi od 1 stycznia 2022r. 600 zł netto na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS […]