paragraf

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzona w trybie zaproszenie do składania ofert pn. „Zakup i dostarczanie obiadów oraz poczęstunku dla Uczestników Projektu pt. „Lepsza praca, lepsze jutro”.

300+

Dobry start 300+

Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. Uprawnione osoby mogą złożyć wniosek o świadczenie 300+ w ramach Programu „Dobry start”. Świadczenie to wypłaca ZUS. Nie wszyscy uprawnieni skorzystali ze świadczenia. W naszej Gminie na złożenie czeka jeszcze 271 wniosków.