123

Dystrybucja żywności w ramach programu FEAD

Informujemy, że Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej będzie wydawać, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, paczki żywnościowe dla potrzebujących zakwalifikowanych GOPS w Łubiance. Paczki będą wydawane w sobotę 1 czerwca w godz. 9-14 w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w […]