paragraf

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. Prowadzenie szkoleń zawodowych oraz kursów zawodowych dla Uczestników Projektu pt. „Lepsza praca, lepsze jutro”.

Szczegóły – tutaj.