rodzina500

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ we wrześniu 2021 roku

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ we wrześniu 2021 roku:

  • 9.09.2021 r. – osoby, których nazwiska zaczynają się od litery A do Ł
  • 10.09.2021 r. – osoby, których nazwiska zaczynają się od litery M do Ż