IMG_20170724_124820

Wnioski na nowy okres świadczeniowy przeze Internet

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że od 01.08.2021 r. można będzie składać wnioski na nowy okres świadczeniowy – świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.