zasiłki rodzinne

Wypłaty świadczeń w lutym 2024

W miesiącu luty 2024r. zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach: 22 luty – świadczenia z pomocy społecznej, 26 luty – fundusz alimentacyjny, 27 luty – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie i opiekuńcze.