123

Dystrybucja żywności dla potrzebujących

Informujemy, że Schronisko dla Osób Bezdomnych „CARITAS” w Chełmży, przy ul. Polnej 20, przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących z Gminy Łubianka, która odbędzie się we wtorek 23.06.2020 r. w godz. od 9.00 do 13.00. UWAGA! Należy posiadać dokument tożsamości.

gops1

Aktualności z GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że od 01.07. 2020 r. można będzie składać wnioski na nowy okres świadczeniowy – świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.