800 +

Program „Rodzina 800+”

Przypominamy, że w przypadku, gdy wniosek na nowy okres świadczeniowy został złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025r. Wnioski, które wpłyną do ZUS po dniu 30.06.2024r. będą rozpatrywane dopiero od miesiąca, w którym zostaną złożone. Więcej informacji […]

trzy stokrotki

Projekt „Trzy Stokrotki – program reintegracji w ramach Centrum Integracji Społecznej”

Okres realizacji 01.03.2024 r.   –  31.03.2025 r. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna realizację Zadania Nr 2  projektu  pn. „Trzy Stokrotki – program reintegracji w ramach Centrum Integracji Społecznej”. Liderem projektu jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z  Gminą Miasta Torunia reprezentowaną przez Miejski Ośrodek  Pomocy Rodzinie w Toruniu  i Powiatowy  Urząd  Pracy […]

Kujawsko-pomorska Niebieska Linia-grafika

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Informujemy, że w ramach projektu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom nowy numer telefonu 503 101 201. Pod wskazanym numerem pracownik Biura w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego będzie udzielał porad prawnych oraz informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Stowarzyszenie im. Teresy Kras

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej po raz kolejny zaprasza dzieci rolników na letni wyjazd kolonijny. Złożony został wniosek o dofinansowanie kolonii przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz powinien ogłosić wyniki konkursu do 10 czerwca 2024r. W związku z tym przeprowadzana jest wstępna rekrutacja. Osoby zainteresowane […]