pieniadze

Kwietniowa wypłata świadczeń

Informujemy, że wypłaty świadczenia wychowawczego i świadczeń z pomocy społecznej zostaną wykonane w środę 17.04.2019 r. zarówno w formie gotówkowej (od godz. 11.30 w Banku Spółdzielczym w Łubiance), jak i przelewu bankowego.

paragraf

Protokół z postępowania

Poniżej zamieszczamy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup i dostawa środków do pielęgnacji i higieny ciała na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”. Szczegóły w załączniku.