zasiłki rodzinne

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU KWIETNIU 2023

W miesiącu kwietniu  2023r. zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach: 21 i 24 kwiecień – fundusz alimentacyjny, 24-25 kwiecień– świadczenia z pomocy społecznej, 25-26 kwiecień– świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, opiekuńcze świadczenia rodzinne

asystent oosbisty osoby niepełnosprawnej

Rządowy Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

      Rządowy Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023”   W związku z otrzymaniem środków z  Funduszu Solidarnościowego, Gmina Łubianka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance realizuje Rządowy Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023” Wartość dofinansowania wynosi  39 508,00 zł. ( trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiem złotych), całkowita wartość zadania wynosi: 39 508,00 zł. (trzydzieści […]

asystent

Rządowy Program „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023

Rządowy Program „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizowany przez Gminę Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance  ze środków  finansowych  z funduszu celowego w wysokości 25 872,00 zł.  ( całkowita wartość zadania 26 386,00 zł.) w ramach Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.