paragraf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Poniżej zamieszczamy o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance.”

Treść zawiadomienia