paragraf

Protokół z postępowania

Poniżej zamieszczamy protokół z postępowania o o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na zadanie „Świadczenia usług zapewniających schronienie w postaci tymczasowego miejsca dla osób bezdomnych.”

Protokół z postępowania