paragraf

Informacja z otwarcia ofert

Poniżej zamieszczamy informację z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance.”

Treść informacji