zasiłki rodzinne

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W MAJU 2024

W miesiącu maju 2024r. zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach:

24 maja – fundusz alimentacyjny,

27- 28 maja – świadczenia z pomocy społecznej,

28-29 maja –  świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie i opiekuńcze.