senior-plus-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza nabór uzupełniający uczestników do Dziennego Domu Senior + w Bierzgłowie Ul. KS. Ziętarskiego 22, 87-152 Bierzgłowo

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Łubianka
 • w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo (zarówno kobiety jak i mężczyźni)
 • chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy
 • chcesz pomóc sobie i innym

Zostań uczestnikiem Dziennego Domu Senior +

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, aktywności ruchowej
 • możliwość rozwoju swoich pasji, zainteresowań i umiejętności
 • aktywność ruchową, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia terapeutyczne, formy terapii ruchowej, treningi umiejętności samoobsługi i podnoszenia sprawności
 • zajęcia rekreacyjno-integracyjne np. pikniki, wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe np. andrzejki, wigilia, Bal Seniora
 • usługi kulturalno-oświatowe np. spotkania z kulturą, wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy
 • usługi edukacyjne np. zajęcia plastyczne, treningi pamięci
 • i wiele innych zajęć

Dzienny Dom Senior + daje możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego, nawiązania nowych znajomości i podtrzymywania relacji społecznych, aktywizację i integrację seniorów.

W ramach pobytu zapewniony jest jeden ciepły posiłek obiadowy. O przyjęciu do DD Senior + decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w DD Senior +  muszą wypełnić formularz rekrutacyjny- deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance, ul. Bydgoska 10, 87-152 Łubianka ( w godzinach pracy Ośrodka : poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30- 16.30, piątek 7.30-14.30)

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior + proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubiance pod nr tel. 56 649 56 60

Formularz rekrutacyjny- deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance, ul. Bydgoska 10, 87-152 Łubianka lub ze strony gopslubianka.pl

Dzienny Dom Senior + w Łubiance jest czynny od poniedziałku do piątku w  godzinach  od 8.00 do 16.00 ( w tym czas dowozu i rozwozu) z wyłączeniem dni ustawo wolnych.