Stowarzyszenie im. Teresy Kras

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej po raz kolejny zaprasza dzieci rolników na letni wyjazd kolonijny.

Złożony został wniosek o dofinansowanie kolonii przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz powinien ogłosić wyniki konkursu do 10 czerwca 2024r.

W związku z tym przeprowadzana jest wstępna rekrutacja. Osoby zainteresowane prosimy o rezerwację miejsc do dnia 27 maja 2024 roku, poprzez kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubiance pod nr telefonu 56 649 56 60 oraz 530 443 882.

 

Planowane miejsca kolonii:

GÓRY – Biały Dunajec k/Zakopanego i

MORZE – Gościno k/Kołobrzegu

 

Planowane terminy turnusów:

1 turnus: 29.06.-07.07.2024

2 turnus: 08.07.-16.07.2024

3 turnus: 17.07.-25.07.2024

4 turnus: 26.07.-03.08.2024

5 turnus: 04.08.-12.08.2024

6 turnus:. 13.08.-21.08.2024

7 turnus: 22.08.-30.08.2024

Ostateczną informację o tym, gdzie i jakie turnusy zostaną zorganizowane oraz dla ilu dzieci przekażemy po otrzymaniu decyzji FSUSR.

Koszt kolonii dla jednego dziecka po dofinansowaniu wynosi 600 zł.

Transport – autokarowy, miejsce zbiórki – na terenie Gminy Łubianka.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA I WZIĄĆ UDZIAŁ W WYPOCZYNKU:

 1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku
 2. jedno z Rodziców (prawnych Opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę / emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.

Niezbędne jest dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

 1. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (3 strony)
 2. Oryginał zaświadczenia KRUS o podleganiu przez Rodzica (Opiekuna prawnego) ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobieraniu renty bądź emerytury.
 • Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie.
 • Zaświadczenie musi być wystawione na Rodzica/Opiekuna prawnego, nie na dziecko. Na zaświadczeniu muszą być podane: imię i nazwisko Rodzica, adres zamieszkania, okres podlegania ubezpieczeniu lub pobierania renty/emerytury (z informacją od kiedy do kiedy).
 • Wzór zaświadczenia KRUS (przykład): „Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani (imię i nazwisko rodzica) …. urodzony dnia ……, zamieszkały ……, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie: od …………. r. do nadal, w zakresie emerytalno – rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim (lub: pobiera emeryturę/rentę stałą od ……..….., lub: pobiera rentę okresową od ………… do……….…).”
 • Jeśli KRUS wymaga podania, w jakim celu potrzebne jest zaświadczenie, należy podać: „w celu wyjazdu dziecka na kolonie”.
 • Uwaga: Odcinek renty lub decyzja o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem.
 • Uwaga: Brak zaświadczenia lub złe zaświadczenie ozn. konieczność zapłaty 1800 zł za kolonie.

oraz, jeśli dotyczy:

 1. Oświadczenie o nazwisku – gdy dziecko posiada inne nazwisko niż Rodzic ubezpieczony w KRUS.
 2. Kopia właściwego orzeczenia sądu – gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż Rodziców.

Załączniki:

1.  Informacje dla Rodziców KRUS LATO 2024

2. Program góry 2024

3. Program morze 2024

4. Karta_kwalifikacyjna KRUS_2024_LATO

5. Oświadczenie_ inne nazwisko dziecka i rodzica

6. Regulamin uczestnika wypoczynku