paragraf

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa produktów spożywczych na zajęcia kulinarne na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”. Szczegóły w załączniku.

Treść zapytania