rodzina500

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ we wrześniu 2019 roku

Informujemy, że w związku ze zwiększoną liczbą  świadczeniobiorców wypłata świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” od września 2019 roku będzie następowała w dwóch terminach.

We wrześniu 2019 roku wypłata nastąpi w dniach:

  • 23.09 – osoby od litery A do Ł oraz wypłata gotówkowa w Banku Spółdzielczym o/Łubianka od godz 11 30
  • 24.09 – osoby od litery M do Ż