pobrane-13988

Wnioski o pomoc żywnościową tylko do końca września

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do końca września 2019 r. można składać wnioski o pomoc żywnościową  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł. w przypadku osoby w rodzinie.