rodzina500

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w sierpniu 2019 roku

Informujemy, że w dniu 09.08.2019r. zostaną wykonane przelewy świadczeń wychowawczych w ramach ,,Rodzina 500+” przyznane decyzją (okres 2018/2019) oraz dla osób które złożyły wnioski w miesiącu lipcu 2019r. W tym samym dniu odbędzie się gotówkowa wypłata tych świadczeń w Banku Spółdzielczym  o/Łubianka od godz 11:30 .