rodzina500

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w lipcu 2019 roku

Informujemy, że w dniu 18.07.2019r. zostaną wykonane przelewy świadczeń wychowawczych w ramach ,,Rodzina 500+” przyznane decyzją ( okres 2018/2019 ). W tym samym dniu będzie możliwa gotówkowa wypłata tych świadczeń w Banku Spółdzielczym  o/Łubianka od godz 11:30 .