paragraf

Protokół z postępowania

Poniżej zamieszczamy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa produktów spożywczych na zajęcia kulinarne na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

DSC_0400 (800x532)

Nabór do Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie

W związku z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Bierzgłowo, Gmina Łubianka ogłasza nabór osób chętnych do korzystania z oferty proponowanej przez DDP, która ma służyć poprawie sytuacji życiowej osób niesamodzielnych z terenu gminy Łubianka, poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki […]