paragraf

Protokół z postępowania

Poniżej zamieszczamy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa produktów spożywczych na zajęcia kulinarne na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

Protokół z postępowania