zasiłki rodzinne

Wypłaty świadczeń w kwietniu 2024

W miesiącu kwietniu 2024r. zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach:

25 -26 kwietnia – fundusz alimentacyjny,

25- 26 kwietnia – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie i opiekuńcze,

26   kwietnia –  świadczenia z pomocy społecznej.