asystent

Rządowy Program „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024

 logotyp5  logotyp 2logotyp 3        logotyp 4

Rządowy Program „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

realizowany przez Gminę Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance

 ze środków  finansowych  z funduszu celowego w wysokości 57 576,96 zł.

 ( całkowita wartość zadania 57 576,96 zł.)

w ramach Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Data podpisania umowy: marzec 2024

Program daje możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program przewiduje przyjęcie uczestników w ramach pobytu całodobowego.