zasiłki rodzinne

Wypłaty świadczeń w marcu 2024

W miesiącu marzec 2024r. zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach:

22 marzec – świadczenia z pomocy społecznej,

25 marzec – fundusz alimentacyjny,

26- 27 marzec – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie i opiekuńcze.