dod osłonowy

Ostateczny termin złożenia wniosku o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy 2022 to forma wsparcia dla osób o niskich dochodach. Celem dodatku osłonowego jest złagodzenie gospodarstwom domowym rosnącej inflacji.

Jeżeli w tym roku, nie złożyli jeszcze Państwo wniosku o dodatek osłonowy, informujemy, że można to zrobić do końca października.

Ostateczny termin złożenia wniosku to 31 października 2022.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.