nowy okres zasiłkowy

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W PAŹDZIERNIKU 2022

W miesiącu październiku zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach:

25-26.10.2022 – świadczenia z pomocy społecznej,

28-29.10.2022 – fundusz alimentacyjny,

27-28.10.2022 – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, opiekuńcze świadczenia rodzinne