ŻYWNOŚĆ

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FEAD POPŻ

Toruńskie Centrum „CARITAS” przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach programu FEAD POPŻ Podprogram 2021 dla potrzebujących z Gminy Łubianka, która odbędzie się w środę 28 września 2022 r. od godz. 09.00 do godz. 12.00.
Miejsce odbioru żywności: Ośrodek Wsparcia w Chełmży, ul. Polna 20.

Uwaga!

Należy posiadać dokument tożsamości.