dod do innych zc

WNIOSEK DO DODATKU DLA GOSPODARSTW KORZYSTAJĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NIŻ WĘGIEL

Informujemy o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Kwota dodatku uzależniona jest od wykorzystywanego źródła ciepła i może wynieść dla:

  • pelletu drzewnego                             3000 zł
  • drewna kawałkowego                       1000 zł
  • innych rodzajów biomasy                3000 zł
  • gazu skroplonego LPG                        500 zł
  • oleju opałowego                                 2000 zł

Dane przekazane we wniosku będą weryfikowane w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zatem muszą być one zgodne z deklaracją złożoną wcześniej w Urzędzie Gminy
lub bezpośrednio w CEEB

Wniosek wraz z podpisem pod klauzulą RODO prosimy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance przy ul. Bydgoskiej 10 w godz. pracy Ośrodka (pon.,śr.czw. 7:30-15:30, wt.7:30-16:30 oraz pt.7:30-14:30)

Przypominamy, że niniejsze wnioski oraz wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30.11.2022r. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna

 

WNIOSEK I KLAUZULA RODO