rodzina500

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w styczniu 2022 roku

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w styczniu 2022 roku:

  • 13.01.2022 r. – osoby, których nazwiska zaczynają się od litery A do Ł
  • 14.01.2022 r. – osoby, których nazwiska zaczynają się od litery M do Ż