paragraf

Protokół z otwarcia kopert

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o rozeznanie rynku na zadanie pn. Dostawa materiałów papierniczych, biurowych, plastycznych na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

Protokół z postępowania