IMG_20170724_124820

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance za 2018 rok.