zasiłki rodzinne

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU CZERWCU 2023

W miesiącu czerwcu  2023r. zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach:

26- 27 czerwiec– świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

27-28 czerwiec– świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, opiekuńcze świadczenia rodzinne,

28-29 czerwiec– świadczenia z pomocy społecznej.