zasiłki rodzinne

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU MAJ 2023

W miesiącu maju  2023r. zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach:

24-25 maj– świadczenia z pomocy społecznej,

26-29 maj– świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, opiekuńcze świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.