niebieska linia- obrazek

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Telefoniczne Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Biuro czynne jest codzienne od godz. 17.00 do 21.00 na ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń. Działa w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego pod numerem telefonu 503 101 201 , 56 621 25 20 , natomiast w godzinach 17:00 – 21:00  po numerem infolinii 800 154 030.

W ramach Programu Profilaktyki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zgodnie z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (obecna nazwa: Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej),  na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800 154 030.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom. Pod wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyżuruje prawnik i psycholog. Dzwonić  można każdego dnia, w godzinach od 17.00 do 21.00. Możliwe są spotkania osobiste – po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu. 

Pytania, zgłoszenia, prośby o pomoc w związku z występowaniem zjawiska przemocy domowej można kierować na adres e-mail:  niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl