dod osłonowy

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2022

W miesiącu listopadzie zaplanowano wypłatę  poniższych świadczeń w następujących terminach:

24-25.11.2022 – świadczenia z pomocy społecznej,

28-29.11.2022 – fundusz alimentacyjny,

30.11.2022 – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, opiekuńcze świadczenia rodzinne