zasiłki rodzinne

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU LIPCU 2022

W bieżącym miesiącu wypłaty  świadczeń z pomocy społecznej zaplanowane są na dzień 21.07.2022 /czwartek/. Natomiast świadczenia rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny zostaną wypłacone w poniedziałek 25.07.2022r.