handel luźmi

,,Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Strażą Graniczną przypominają,
że ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie.

Więcej informacji w wybranej wersji językowej znajdą Państwo poniżej: