rodzina500

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w listopadzie 2021 roku

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w listopadzie 2021 roku:

  • 15.11.2021 r. – osoby, których nazwiska zaczynają się od litery A do Ł
  • 16.11.2021 r. – osoby, których nazwiska zaczynają się od litery M do Ż