Plakat_dystrybucja_a2_2021 copy

Październikowa dystrybucja żywności w Toruniu

Toruńskie Centrum „CARITAS” przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach programu FEAD POPŻ Podprogram 2020 dla potrzebujących z Gminy Łubianka.

Dystrybucja odbędzie się w środę 6 października od godz. 9.00 do godz. 13.00 w Toruńskim Centrum CARTIAS, przy Szosie Bydgoskiej 1A, Toruń. UWAGA! Należy posiadać dokument tożsamości.