IMG_20170724_124820

Wnioski na nowy okres świadczeniowy przeze Internet

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że od 01.08.2021 r. można będzie składać wnioski na nowy okres świadczeniowy – świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Wnioski o przyznanie ww. świadczeń przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS w Łubiance ul. Toruńska 97. Wnioski o świadczenia rodzinne, na nowy okres świadczeniowy, złożone do dnia 31.08.2021r., spowodują wypłatę przysługujących świadczeń do 30.11.2021r., złożone pomiędzy 01.09.2021r. a 31.10.2021r.- wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31.12.2021r. Wniosek na nowy okres złożony pomiędzy 01.11.2021r. a 31.12.2021r. spowoduje wypłatę przysługujących świadczeń do 28.02.2022r.

W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wniosek na nowy okres świadczeniowy złożony do dnia 31.08.2021r, spowoduje wypłatę świadczeń przysługujących za miesiąc październik do dnia 31.10.2021r. Składanie kompletnych wniosków odpowiednio w kolejnych miesiącach spowoduje opóźnienie wypłaty