paragraf

Informacja o odwołaniu postępowania

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą odwołania postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu pt. „Lepsza praca, lepsze jutro”.

Treść informacji