IMG_20170724_124820

Nasz nowy projekt: Lepsza praca lepsze jutro

logotypy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna Projekt pt. „Lepsza praca lepsze jutro”, realizowany przez Gminę Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Wszystkie osoby niepracujące, chcące zdobyć nowe kompetencje zawodowe, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronach www.gopslubianka.pl lub www.lubianka.pl oraz do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubiance, ul. Toruńska 97, tel. 56 649 56 60

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Łubianka w okresie 01.10.2020 – 31.05.2021r. i skierowany jest do 15 osób niepracujących, zamieszkujących teren LGD Ziemia Gotyku, kwalifikujących się do pomocy społecznej, w wieku K 18-60 lat, M 18-65 lat.

W pierwszym etapie projektu uczestników będziemy aktywizować społecznie poprzez poradnictwo psychologiczne, warsztaty treningu umiejętności społecznych, spotkania z terapeutą, wyjazdy integracyjne. W drugiej części będzie aktywizacja zawodowa. Odbywać się ona będzie poprzez doradztwo zawodowe, szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe oraz organizację praktycznych kursów zawodowych.

DO POBRANIA