asystent

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

ministerstwo-rodziny-pracy-polityki-spolecznej

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance jest realizowany Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.”

Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski o przyznanie takiej pomocy. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitacje i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych;
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.