rodzina500

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w styczniu 2020 roku

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w styczniu 2020 roku.

  • 20.01.2020 r. – osoby, których nazwiska zaczynają się od litery A do Ł – przelewy oraz wypłata gotówkowa w Banku Spółdzielczym o/Łubianka od godz 11.30 (wypłata gotówkowa dla wszystkich osób jest tylko w jednym terminie )
  • 21.01.2020 r. – osoby, których nazwiska zaczynają się od litery M do Ż