paragraf

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Poniżej zamieszczamy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. Dostawa produktów spożywczych na zajęcia kulinarne na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”. Szczegóły w załączniku. Szczegóły w załączniku.

Protokół z postępowania

.