rodzina500

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w czerwcu 2019 roku

Informujemy, że w poniedziałek 17 czerwca 2019 roku zostaną wykonane przelewy świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”. W tym samym dniu będzie możliwa gotówkowa wypłata tych świadczeń, w Banku Spółdzielczym O/Łubianka, od godziny 11.30.